Гъдулка – история, устройство, звукоизвличане

Гъдулка – история, устройство, звукоизвличане

Гъдулка – тя е български народен инструмент. Гъдулката е от семейството на струнните лъкови инструменти. В този епизод Данаил Йорданов представя инструмента гъдулка и разказва за нейния произход, устройство и разпространение.