Йоханес Брамс 1833-1897

Йоханес Брамс

Йоханес Брамс е един от най-оригиналните продължители на Бетховеновите традиции в германската музика през втората половина на XIX в. Йоханес Брамс е композитор, пианист-виртуоз и забележителен диригент. Неговото творчество е крайно мелодично, дълбоко по съдържание и съвършено по майсторство. Много

Роберт Шуман 1809-1856

Роберт Шуман

Роберт Шуман се нарежда сред ярките представители на музикалния роман­тизъм на XIX в. Стасов определя Роберт Шуман като един от гениалните наследници на Мо­царт, Бетховен, Вебер и Шуберт и от най-значителните немски прогресивни музи­кално-обществени дейци. Вдъхновен лирик, сложен и многообразен

Феликс Менделсон – Бартолди 1809-1847

Феликс Менделсон Бартолди

През първата половина на XIX в. в Германия твори всестранно надарен музи­кант – Феликс Менделсон – Бартолди. Той е бележит композитор, знаменит диригент, пиа­нист-виртуоз, цигулар и органист. Личното си творчество съчетава с голяма му­зикално-обществена и просветителска дейност. Менделсон е един

Йохан Себастиан Бах 1685-1750

Йохан Себастиан Бах

Йохан Себастиан Бах 1685 – 1750 „Той живя само със своето изкуство и само с него прекара живота си…“(„Крайслериана”). „Ако си представим великите композитори като планинска верига, струва ми се, че върхът на Йохан Себастиан Бах се издига далеч над

Георг Фридрих Хендел

Хендел

ГЕОРГ ФРИДРИХ ХЕНДЕЛ 1685 – 1759 В историята на музиката едно от най-почетните места за всички времена заема Хендел – автор на огромно творчество, предназначено за широки слу­шателски кръгове, един от знаменитите виртуози на орган и клавесин в края на