Арам Хачатурян 1903 – 1978

Арам Хачатурян

Арам Хачатурян е един от най-изтъкнатите съветски композитори, оформил се като творец в годините на съветската власт. Изкуството му е ярко на­ционално, хуманистично и съвременно, романтично възвишено и многожанрово, наситено с дълбоко съдържание и с богата мелодичност, най-често в духа