Лудвиг ван БЕТХОВЕН (1770–1827) – подробна биография

Лудвиг ван БЕТХОВЕН

ЛУДВИГ BAH БЕТХОВЕН 1770 – 1827 „Музиката е по-висше откровение от всякаква мъдрост и философия.“ „Свободата и прогресът са целта на изкуството.“ „Обичай свободата повече от живота!“ Бетховен Лудвиг ван Бетховен е един от най-великите композитори на всички времена и

Волфганг Амадеус Моцарт – подробна биография

Моцарт

ВОЛФГАНГ АМАДЕУС МОЦАРТ 1756-1791 „Моцарт е божествен гений на светлината и любовта. Историята на изкуството не познава нито едно по-трогателно и по-възвишено явление от него. Той постигна невероятното, остави на поколенията неизмерими богатства“ /Вагнер/ „По мое дълбоко убеждение Моцарт е

Йозеф Хайдн (Joseph Haydn) 1732-1809

Йозеф Хайдн

ЙОЗЕФ ХАЙДН (1732-1809): БИОГРАФИЯ, ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ, ТВОРЧЕСТВО „Често когато бях принуден да се боря с препятствия от най-различен род, изпречващи се непрестанно на пътя ми, когато усещах, че душевните и физическите сили ме напускат и че става извънредно трудно да

Инструментален концерт и симфония

Инструментален концерт и симфония

Едно от най-големите постижения на бароковата епоха е усъвършенстването на музикалните инструменти, което от своя страна води до бурно развитие на инструменталните жанрове. Кончерто гросо (от итал. – голям концерт) е типичен бароков жанр, написан за голям брой инструменти и

Лудвиг ван БЕТОВЕН (Бетховен)

Лудвиг ван БЕТХОВЕН

Лудвиг ван БЕТХОВЕН (Бетовен) (1770–1827) Гениалният композитор Лудвиг ван Бетовен е един от най-великите творци на човешката култура. Неговите произведения са върхове в музиката: те са недостижими както по идейна насоченост, така и по художествени качества. Творбите му отразяват най-напредничавите