Йозеф Хайдн (Joseph Haydn) 1732-1809

Йозеф Хайдн

ЙОЗЕФ ХАЙДН (1732-1809): БИОГРАФИЯ, ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ, ТВОРЧЕСТВО Йозеф Хайдн „Често когато бях принуден да се боря с препятствия от най-различен род, изпречващи се непрестанно на пътя ми, когато усещах, че душевните и физическите сили ме напускат и че става извънредно