ВОЦЕК – опера от Албан Берг

ВОЦЕК Опера в три действия от Албан Берг

ВОЦЕК Опера в три действия (петнадесет картини) Музика: Албан Берг Либрето Албан Берг ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА: Воцек — баритон Барабанчика — тенор Андреас — тенор Капитана — тенор Доктора — бас Първи калфа — бас Втори калфа — баритон Малоумния —

Албан Берг

Албан Берг

Албан БЕРГ (1885–1935) Албан Берг е бележит австрийски композитор, един от най-ярките представители на експресионизма в музиката от първите десетилетия на нашия век. Берг и Антон Веберн (1883–1945) са най-близките съидейници на основателя на „Новата виенска школа“ — Арнолд Шьонберг