Споделете в
4.5/5 - (70 votes)

3 март – национален празник на България – проект по музика на Vв клас ОУ “Св. Патриарх Евтимий”Велико Търново.

Класен ръководител: Добрин Пелтеков.

В учебника по музика за пети клас (Булвест 2000) е заложено реализация на проект по случай трети март – националният празник на България. Учениците трябва да се разделят на екипи, да съберат и обменят мнения и информация по електронна поща, да включат музикални произведения, да създадат компютърна презентация, като използват снимков материал, историческа информация, литературни творби. На учениците от Vв клас им беше предоставена възможност да изберат в какъв формат да реализират проекта си. Беше проведено гласуване и така се оформиха два екипа – единият искаше да реализира компютърна презентация, а другия – да направи телевизионно предаване. Това е първи опит на петокласниците в такъв формат – телевизионно предаване. Към интерактивния вариант на проекта – Интерактивен проект по случай 3 март – национален празник на България

Продължителност на проекта

Проектът по музика “3 март – Национален празник на България” беше възложен на учениците от екип “Телевизия”, по време на обучение в електронна среда от разстояние (12.02.2021). Срокове – дата на заснемане 22.02.2021 година в час по музика, редакция на материала 5 дена, премиера на 3 март 2021 година.

Описание и участници

Проектът е реализиран в три етапа:

1. Намиране и редактиране на информация

Учениците са запознати с основните възможностите на видео продукцията. Обсъдени са възможности за най-добра организация, за да се спазят поставените срокове, но без да се налага мнение от страна на учителя. Екипът съставя самостоятелно план, като всеки участник или група от участници имат конкретна задача – намиране, съхранение, редактиране и разпределение на информацията, която включва история, снимков, звуков и видео материал. Този етап е без намеса на учител.

2. Заснемане на проекта

Заснемането на проекта е направено в час по музика, като учениците са запознати с някои основни техники при видео- и звукозапис. Изготвеният сценарий е раздаден и всеки участник знае своята роля. Използвани са дигитални устройства – телефон за HD видеозапис, диктофон за запис на аудио, което да бъде обработено допълнително. За улесняване на постпродукцията е сглобена лека конструкция със зелен екран линк – Проект по музика – трейлър – YouTube,
Участниците са заснети в присъствието на целия клас. Всеки участник чете цялата информацията в проекта, която му е дадена, а не както е в сценария. Ролята на учителя е в техническото обезпечаване на проекта и процеса на заснемане.

3. Редактиране и публикуване
3 март Национален празник на България
Редактиране на проекта по музика “3 март – Национален празник на България”

За постпродукцията е използван лаптоп и специализиран софтуер. На учениците е съобщен час, в който ще започне редакция на заснетия материал. В групата на класа във Viber е даден линк в Zoom, чрез който желаещите могат да наблюдават процеса. Включват се ученици, които участват активно като следят сценария и помагат за структурирането на “телевизионното предаване”. Всяка стъпка, която учителят предприема и извършва със софтуера е обяснена на присъстващите виртуално ученици. Така те се запознават с понятия като keying, color grading, background, crop и разбират важността на аудиото във видеопродукцията. Аудиото е предварително обработено, за да се постигне добро качество. Учениците присъстват при монтажа в продължение на 3 дни по 80 минути. Допълнителните знания, които те научават са за процесите при добавяне на текст, видео, снимки и аудио.

Очаквани резултати

За учителите по музика:

 • Да повишат своите професионални компетенции, използвайки цифровите технологии за подобряване и иновации в образованието и обучението;
 • Да събират, измерват и анализират данни за напредъка на учащите се, като оптимизират обучението и средата, в която се случва;
 • Да използват дигиталните среди за взаимодействие със своите ученици и публикуват създадено от потребителите съдържание;
 • Да повишат увереността на учениците в техните възможности, като им покажат как да използват практически своите теоретични знания;
 • Да споделят проектът с родители, учители и ръководството на образователната институция, в която работят;

За учениците:

 • Да приложат теоретичните си знания в практическите умения;
 • Да развиват креативност, критично мислене, дигитални компетентности;
 • Да формират музикални и дигитални компетентности;
 • Да повишат нивото на своята дигитална компетентност;
 • Да създават дигитално съдържание с патриотично съдържание;
 • Да участват в публични изяви, развиват артистичност;
 • Да израстват като активни, будни граждани;

Сценарий за Трети март – Национален празник на България:

Никол Г: Здравейте на всички и добре дошли на представянето на нашия проект по музика “3 март – национален празник на България”.
Никол П: Добър ден! Днес ще ви запознаем с най-важният празник на България. Здравей Стели, каква дата е трети март?

Стели: Трети март е най-големият национален празник на България – Освобождението на страната ни от османско владичество. На трети март в Сан Стефано се подписва мирен договор между Русия и Османската империя, наречен Санстефански мирен договор. С него се слага край на Руско-турската война от 1877 – 1878 г. и урежда, макар и неокончателно, обособяване на Трета българска държава.

Никол П: Благодарим, Стели! Даниел Бенет ще допълни с още информация

Даниел Б: За първи път Трети март се чества през 1880 г. – две години след Освобождението – като Ден на възшествието на престола на император Александър Втори. От 1888 празникът започва да се чества като Ден на Освобождението на България от османско господство. Еднократно като национален празник денят е отбелязан през 1978 г. по повод на 100-годишнината от Освобождението. Десет години по-късно, през 1988, той става официален празник, а през 1990 г., когато в България започват демократичните промени, с решение на Великото народно събрание, датата е обявена за национален празник на страната.

Музиката на трети март

Никол П: Това беше кратката история на празника. Сега ще разберем за музиката, която може да се ползва по време на тържествените чествания. а това ще ни разкаже Добрин Николов.

Добрин: Преди да разберем кои са песните, които звучат на трети март, да обясним какво е „патриотична песен“. Това е музикално произведение със силно патриотично съдържание, което най-често възхвалява историята, културата, традициите и борбите на народа на дадена нация.

Песента „Мила Родино“ става национален химн на България през 1964 г. Мелодията му прозвучава за първи път през есента на 1885 г. на борда на кораб, плаващ по река Дунав. Автор на “Мила родино” е 22-годишният студент по история и филология във Виена Цветан Радославов, който написва текста и музиката на път за фронта. Цветан Радославов е доброволец в Сръбско-българската война. Звучи химна.

Никол П: Благодарим на нашите журналисти за информацията, която ни поднесоха. Днешният епизод е различен. Нашите водещи също са направили проучвания. Те ще разкажат за песните, които звучат на трети март. Даваме думата на Йоана Филева.
Йоана: Песента „Вятър ечи, Балкан стене“ е най-често изпълняваната и до днес Чинтулова творба. Тя отразява съдбините на българския народ под османско иго и е посветена на Габровското въстание от 1862 г. Чрез „Вятър ечи, Балкан стене“ авторът акцентира върху народния унес. Звучи песента „Вятър ечи, Балкан стене“

Никол Г: Няма българин, който да не го побиват тръпки, щом чуе песента „Хубава си, моя горо“.

Написана в навечерието на Априлското въстание през 1875 година от Любен Каравелов, тя остава и до днес свидетелство за силата на българския дух от това време. За първи път е публикувана в създаденото с лични средства от Каравелов списание „Знание“, но остава под формата на стихотворение почти до началото на 20-ти век. Тогава младият композитор Георги Горанов добавя мелодия към текста, създавайки една от най-запомнящите се възрожденски песни. Звучи песента “Хубава си моя горо”

Ивайла: „Тих бял Дунав“ е популярна българска маршова песен в чест на Ботевата чета и драматичното ѝ преминаване през река Дунав с парахода „Радецки“. Едноименното стихотворение е написано от Иван Вазов още през 1876 година.

Йоана Ф: Благодарим, че бяхте с нас! До следващия път!
Никол Г: Днешния епизод беше реализиран от екип в състав Стелиана Каменова, Ивайла Гецова, Даниел Бенет, Добрин Николов, Никол Петрова, Йоана Филева.

Проектът е дело на екип от Vв клас “Необикновените” от ОУ “Св. Патриарх Евтимий” Велико Търново с класен ръководител Добрин Пелтеков (Даскалът по музика). Проектът е развит, като към него е добавена интерактивност – малък тест и допълнителна информация. В този вариант можете да го видите тук – Интерактивен проект по случай 3 март – национален празник на България

Ако този проект ви е харесал, споделете го с вашите приятели и ни подкрепете като натиснете знака за харесване (палец нагоре). Благодарим за подкрепата!

3 март – национален празник на България