Споделете в
Оценете

Коледни празници – проект на учениците от 6а клас.

Първи проект по музика на учениците от 6а клас.
Поставени задачи:
– да изберат ръководител на проекта
– ръководителят да избере помощници, които да сведат изискванията му за проекта до останалите в класа
– избор на начин за представяне на проекта – презентация, радио или телевизионно предаване
– изготвяне и представяне на проекта
Срок за изготвяне – 1 месец, включващ Коледната ваканция.

За този проект учениците се запознаха косвено със STEAM обучение. По този начин те съчетаха наука, технологии, инженерство и изкуство в едно. Експеримента може да се приемеза успешен, тъй като класът се справи отлично с всички етапи на планирането, използва проучванията, знанията и възможностите на индивидите, за да бъдат имплиментирани в екипа. Бяха използвани различни техники и технологии за видео и аудио обработка.
Интеграцията и връзките между предметите води и до успешната реализация на зададения проект.

Браво!

Коледни празници – проект на учениците от 6а клас