Споделете в
5/5 - (215 votes)

Елементи на музиката – мелодия, хармония, ритъм (Елементи на музикалната изразност) е годишен проект на клуб “Параджиите” за учебната 2021/22 година.

Увод

Елементи на музиката. В прогимназиален етап на обучението по музика, учениците надграждат своите знания от начален етап с по-задълбочено изучаване на някои елементи на музиката (познати и като музикално изразни средства). Прави впечатление, че част от учениците изпитват затруднения в разбирането на теоретичната част от учебния материал. На основа на някои анализи на учебните програми и учебници по музика, може да се предположи, че част от причините за това са:

 • употреба на термини, които не са представени и не са обяснени като нови знания;
 • различна дефиниция на елементите на музиката;
 • замяна на терминология;
 • липса на терминология.

Субективната страна на възприемане на новите знания, които включват музикалноизразни средства, е свързана с индивидуално ниво на разбиране на всеки ученик.

Обект и предмет

Гореспоменатите причини доведоха до идеята да се реализира проект, който да запознае по лек и достъпен начин учениците с най-важните елементи на музиката, които представляват и предмет на този видеообразователен урок.

Цел

Елементи на музиката - мелодия, хармония, ритъмЕлементи на музиката има за цел да представи по достъпен и лесно разбираем за учениците език основните елементи на музиката – звук (шум, тон), свойства на тона, музикално изразни средства – мелодия, ритъм, хармония, височина, динамика, темпо, тембър и други.

За целта са използвани знания, натрупани в различни изучавани предмети. Тази интегративност води до практическо разбиране на изучавания теоретичен материал и прилагането му на практика. Образователният урок “Елементи на музиката” е STEAM проект. В него са използвани ключови компетентности от учебните програми в системата на училищното образование.

Задачи
 1. Изследване чрез търсене в Интернет и анкета, която да покаже разбирането на извадка от обществото за музиката (БЕЛ, ИТ, Човекът и обществото, медийна грамотност);
 2. Търсене, намиране, проучване и запазване на информацията, свързана с темата (ИТ);
 3. Взаимодействие, комуникация и сътрудничество чрез дигитални технологии (MS Teams, Google Drive) за структуриране на теоретичния материал (БЕЛ, ИТ);
 4. Редактиране на теоретичния материал на ниво, разбираемо за ученици от прогимназиален етап на обучение (БЕЛ, Физика);
 5. Идентифициране и посочване на източниците (авторско право);
 6. Създаване на компютърни анимации и видео на физически опити, онагледяващи различни елементи на музиката (ИТ, Физика, Математика, Компютърно моделиране, ;
 7. Създаване на текст и музика (Музикални компетентности, БЕЛ, творчество, изпълнителско майсторство);
 8. Представяне и създаване на творчески идеи, използвайки дигитални технологии (Изобразително изкуство)’
 9. Сравняване и оценяване на технологии по функционални, технически и
  експлоатационни характеристики за осъществяване на собствена идея (технологии и предприемачество).
Реализация на проекта и методика

Участниците в клуба разпределят задачите си, като се разделят на екип “Информация” и екип “Презентация”. И двата екипа участват в решаване на поставените задачи, като освен групата във Вайбър е създаден екип в MS Teams, а за споделено пространство Google Drive.

Основни задачи на екип “Информация”
 • Записва видеа, които трябва да онагледят различните свойства на звука. За целта се използват налични музикални инструменти – китара, пиано, ударни и програмата Audacity;
 • Прави анкета с граждани на Велико Търново на тема “Какво е музика?“;
 • Създава кратко стихче, върху която да се създадат 2 различни мелодии с различен ритъм;
 • Търси, намира, съхранява и редактира информацията, свързана с проекта;
 • Преработва документа “Елементи на музиката” в сценарий;
 • Записва източници на информация (авторско право).
Основни задачи на екип “Презентация”
 • Търси, намира, съхранява и редактира информацията, свързана с проекта.
 • Преработва документа “Елементи на музиката” в сценарий.
 • Създава анимации, които да онагледят свойства на звука;
 • Записва източниците на информация (авторско право);
 • Упражнява репликите, които ще бъдат записани.
ключови компетенции за учене
изт: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/50c53c01-abeb-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en

Задачите на двата екипа изискват от участниците ключови компетентности, както по учебни предмети, така и рамки в подкрепа на ключови компетенции за учене през целия живот на Европейската комисия.

Практическа част – техника и технологии

Участниците в клуб “Параджиите” се обучават по учебен план, който включва основни знания при използване на аудио и видео техника, осветление, разположение на камери и други. Преди началото на снимачния процес е показан план, чрез който е обяснено какво ще бъде използвано, защо ще бъде използвано и как ще бъде използвано. В конкретния проект са използвани три видеозаснемащи устройства – GoPro Hero 7 Black, iPhone Xr и iPad Mini 4. Тези устройства са настроени да снимат Full HD (1080p). За запис на аудио е използван кондензаторен микрофон тип “брошка”, чийто сигнал е записан в програмите Logic Pro и Audacity. Чрез слушалки учениците правят мониторинг за качеството на звука. Налично е второ звукозаписно устройство Zoom H1 за бекъп.

Участниците получават практически умения за работа със зелен екран, видео и аудио оборудване, осветление. За улесняване прочита на сценария от водещите в предаването е използван лаптоп, свързан с HDMI кабел към телевизор, разположен пред тях. Участник от екип ‘Информация” управлява бързината на скролване на текста.
Създаден е текст за песен, върху който са композирани две различни мелодии върху един и същ метрум. Те служат за онагледяване на понятието ритъм в музиката.

Към видеоурока са създадени субтитри на български, които са добавение към качения видеофайл в YouTube. По този начин зрители с нарушен слух ще имат възможност да се запознаят със съдържанието, а потребители от други държави ще имат възможност да използват автоматичен превод, който се предлага от Google, за да изгледат урока. Видеото е 4к, което би позволило на потребители с телевизори, позволяващи излъчване на такъв формат да гледат с високо качество.

Заключение

Чрез проекта “Елементи на музиката” участниците от клуб “Параджиите” създадоха видеоурок, който може да бъде използван както в общообразователните училища, така и в специализираните по музика. Техните знания са приложени на практика в следните области на компетентност (DigCom 2.1 и 2.2):

 • Грамотност за данни и информация;
 • Комуникация и сътрудничество;
 • Разрешаване на проблеми;
 • Безопасност;
 • Създаване на дигитално съдържание.

Създавайки проекта “Елементи на музиката” учениците от клуб “Параджиите” надграждат своите музикални, дигитални и медийни компетентност.

Видеоурокът е трансформиран в мобилен формат и разделен на епизоди, които ще бъдат публикувани в платформите TikTok, Instagram YouTube Shorts. Целта е информацията да бъде лесно достъпна и асимилирана от поколение алфа. Подкаст на тема “Елементи на музиката” с аудиофайла от видеоурока ще бъде публикуван в най-разпространените подкаст платформи.

Следващата идея на клуб “Параджиите” е създаване на интерактивен тест “Елементи на музиката”.

“Елементи на музиката” – проект на клуб “Параджиите”. Участваха по азбучен ред:

Александър Генчев – teleprompter
Даниел Бенет – презентатор
Денислав Савов – презентатор
Ивана Иванова – екип “Информация”
Йоана Филева – екип “Информация”
Карина Попова – презентатор
Никол Георгиева – презентатор
Никол Петрова – презентатор
Стелиана Каменова – презентатор
ръководител – Добрин Пелтеков (Даскалът по музика)

Анимация:
крава и кокошка – Стелиана Каменова
качвам се по стълбичка – Стелиана Каменова
Песни
Музиката вдъхновява
текст и музика – Параджиите
аранжимент на песните – Добрин Пелтеков
пиано – Никол Петрова

Използвани снимки

Dr. Amy Muchnick – Missouri State University
Качества на тона – http://musicabv.com/
Вестибуларен шваном – Университетска УМБАЛ “Неофит Рилски”
Ухо – https://prezi.com/, bTV.bg
Ноти и пиано – www.lokshop.gq
Хенрик Херц – www.famousinventors.org
Дължина на звукова вълна – https://pages.mtu.edu/
Скала – https://climbing-bulgaria.com
Небе – Engin Akyurt
Вода – Thinkstock
Amanda Lind – профил Facebook
Ръце – unplash.com
Хармония – mythiki-anazitisi.blogspot.com
Jean-Philippe Rameau – classicism.com
Акорди – music-for-music-teachers.com

Използвано видео

Удар с чук – Keyframes (YouTube)
In the mood Glenn Miler – vintagemusic.es
Beat by Keith “Stix” McJimson – 180 Drums YouTube
Анимация на барабани – Phước Nguyên Lê
Копаница – horo.bg
Crazy conductor – Whattunesyouon (Youtube)
Импровизация в 7/8 – Полиритмия, Музика Добри Палиев, МIK Balkanton от 13.01.1982
Анимация висок скок – Gabryel Mittryng (YouTube)
Използвана музика
East Ender Long
Swing city short
Sideman Strut
Curtain Call
Roadstrip Short
Headspin Short
Mike Sax
Симфония 40 Моцарт
Източници
Книга за музиката – издателство Музика, 1980
studionotesonline.com
Елементарна теория на музиката – Парашкев Хаджиев, 1980
Справочник по музика на ученика – Цанко Колев, Елена Стоянова, 1976
Музикален терминологичен речник – Светослав Четриков, 1979
Авторските права на снимки, музика и видео, използвани в този материал принадлежат на съответните автори и се ползват само за образователна цел.
Лиценз на урока: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA4.0) – Признание – Некомерсиално – Споделяне на споделеното
Урокът “Елементи на музиката” е подходящ за учениците в общообразователните училища, изучаващи елементарна теория на музиката.

 

 

СЦЕНАРИЙ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН УРОК НА ТЕМА „ЕЛЕМЕНТИ НА МУЗИКАТА“

Здравейте,
Ние сме ученици от клуб „Параджиите“. Направихме анкета със следния въпрос „Какво е музика?“. Получихме много разностранни отговори, като: “Музиката е изкуство, а за някои е начин на живот!”, “Музиката изразява душата на човека. Тя е навсякъде и е разнообразна.”, “Музиката обединява и разведрява хората.”, “Музиката изразява чувствата”.

В Интернет намерихме и някои интересни определения,

като това на Dr. Amy Muchnick от Missouri State University „Без изкуствата ние съществуваме, с тях, ние живеем!“. Бившият министър на културата на Швеция Amanda Lind: “Хоровата песен ме е оформила (като личност)”. Подготвили сме ви този образователен урок, с който ще ви запознаем с елементи на музиката. Надяваме се чрез това видео да разберем какво е музика!

Отделяме внимание на Западната, а не на Източната (Китай, Индия, Япония) музика.

1. Звук

За да имаме музика, трябва да имаме звуци. СТЕЛИ
Какво е звук? Звук има навсякъде – приятен или дразнещ. За да съществува и да го чуваме трябва да има – трептящо тяло, среда, в която възникналите звукови вълни се разпространяват и слухов орган, чрез който, те предизвикват усещане за звук.

Звуковете, които чуваме ги разделяме на шум и тон. Тонът се получава при равномерно периодично трептене. При непостоянен брой трептения получаваме шум.
Тоновете има различни качества – височина, сила, трайност, тембър, изпълнителски щрихи.
Тези качества на тоновете образуват и музикално изразни средства.

2. Музикално изразни средства

Най-важното музикално изразно средство е мелодията, но за да разберем какво представлява тя, ще се запознаем със следните свойства на звука.

2.1. Височината на тона

се определя от броя на трептенията или честота на трептенията. Колкото са повече, толкова по-висок е тонът. Човешкото ухо възприема между 16 и 20 000 трептения. Единицата, с която измерваме трептенията е наричена херц в чест на германския физик Хайнрих Херц (Heinrich Rudolf Hertz) (1857 – 1894). Трудно ще открием акустични музикални инструменти, които могат да възпроизвеждат тонове над 4000 херца, което е до на осма октава! Въпреки това, ако анализираме честотно едно музикално произведение, ще открием честоти над 18 000 херца. Това са реално обертонове, но ние няма да говорим за тях.

Тоновете създават и звукови вълни, които са с различна дължина.

Колкото по-малко на брой трептения, толкова звуковата вълна е по-дълга. Например тонът „ЛА“ от първа октава трепти 440 пъти в секунда и дължината на звуковата му вълна е 78,41 см. Едни от най-нискозвучащите тонове, като „МИ“ на субконтра октава има дължина от 1674.62 см. Скоростта на разпространение на звуковите вълни зависи от средата, но това е друга тема.

2.2. Трайността на тона

Трайността на един тон зависи от продължителността на времето, през което звуковите вълни дават усещане за тон. Това означава, че тялото може да продължи да трепти, тези трептения да се разпространяват като звукови вълни, но ако ние престанем да ги чуваме или усещаме като звук, за нас те са спрели. Трайността на тона се обозначава с различни нотни трайности, които делим на две – цяла нота, половина нота, четвъртина, осмина. Можем да ги удължим със знаци за удължаване, като точка и лигатура. Ако разделим дадена нотна трайност на три, получаваме триола, на 5 – квинтола и така нататък.

2.3.Силата на тона – динамика

зависи от ширината на амплитудата, която се получава от трептенето.
Силата на звучене наричаме динамика. Тя е музикално изразно средство. В нотния език тя се обозначава със знаци и/или думи на италиански език. Например: форте-силно, мецофорте – средно силно, крещендо – усилване

2.4.  Тембър

Чрез тембъра различаваме различните инструменти и гласове. Например разликата между звука на пианото и китарата, между крава и кокошка. Той е цвета на тона, който зависи от обертоновете, но това е твърде сложно, затова да продължим напред!

2.5. Метрум

Метрумът е пулсацията в музиката. Тя е периодична и е съставена от равнотрайни силни и слаби метрични групи. Метрумите измерваме във времена. Имаме прости и сложни – дву- и тривременните са прости, а повече от два прости метрума са сложни.
Когато тези метрични групи са равни по продължителност, имаме равноделни метруми, а ако не са равни – неравноделни.

2.6. Размер

Можем да кажем, че размерът е цифрово изображение на метрума. Размерът е дроб, в която числителят показва колко времена, а знаменателят с каква трайност са тези времена.
Например 4/4, 5/8 и т.н.

2.7. Темпо

Когато говорихме за трайността на тона, казахме че имаме цяла, половина, четвъртина, осмина и други ноти. Но колко дълго във времето ще продължи да звучи тонът, зависи не само от изписаната трайност, но и от темпото. Темпото е бързината, с която се изпълнява едно музикално произведение. Разделяме темпото на бързо, умерено и бавно.
Има три основни начина, по които да покажем на музикантите темпото: BPM, италианска терминология и съвременен език.

  • Beat per minute или удари в минута обозначаваме с нотна трайност, знак за равенство и брой изсвирени нотни с тази трайност за минута.
  • largo, andante, moderato, allegro и presto са италиански термини и са широко разпространени в симфоничната, оперната и класическата музика.
  • Съвременните термини са навлезли в музикалната практика от джаз музикантите и естествено са на английски – relaxed, slow, fast, lazy.
И така – основните темпа са бавно, умерено и бързо.

Може да имаме отклонения от тях, като постепенно забързване или постепенно забавяне. Трябва да отбележим и случаите, в които композиторите дават свобода на музикантите по отношение на бързината на изпълнение на техните произведения. Те просто написват RUBATO. По този начин музикантът намира собствено темпо, а дори може да го променя.

2.8. Изпълнителските щрихи

са легато, стакато, нон легато, маркато, сфорцато и други.

ТРИТЕ ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТА НА МУЗИКАТА СА РИТЪМ, МЕЛОДИЯ И ХАРМОНИЯ.

3. Мелодия

В музикалната теория мелодията се определя като “едногласна завършена музикална мисъл”.
Ако направим връзка с литературата, можем да я сравним като изречение в един разказ. По мелодията разпознаваме различни музикални произведения. Тя се състои от тонове с различна височина, трайност, а посоката й възходяща или низходяща. Мелодията има един много добър приятел – ритъмът!
Мелодията може да се движи постепенно, със скок или с повтарящи се тонове.
Разстоянието между тоновете, когато мелодията се движи със скок, наричаме интервали (прима, секунда, терца, кварта, квинта, секста, септима, октава).

4. Ритъм

В много учебници ще срещнем следното определение за ритъм: „Организираното и логично редуване на нотни трайности“. Но как да обясним на един петокласник кое е организирано и кое е логично?
Дали ритъмът на българската ръченица, копаницата или еленино хоро звучи логично и организирано на хора от Финландия, Аржентина или Австралия? Ще се опитаме да ви обясним какво е ритъм по един лесен начин.
Преди да започнем, нека да отбележим, че ритъмът върви „ръка за ръка“ с метрума.

Знаем, че метрумът е пулсацията в музиката.

Можем да си го представим като един часовник. В зависимост от „силното“ време измерване метрума във времена. За нашия пример ще изберем един тривременен метрум или както повечето от вас знаят – на такава пулсация можем да танцуваме валс. Нека да създадем един текст, който да изпеем.

Музиката вдъхновява
и с емоции дарява
лоши чувства надвива
и със радост ни залива!

Какво направихме? Върху един тривременен метрум успяхме да рецитираме/изпеем по два различни начина един и същ текст. Нашият глас изпълни мелодия, а звукът й се редуваше с тишина. Това е ритъм! Ритъм е редуването на звуци и тишина с различна трайност. Единството на метрумът и ритъмът се нарича метроритъм. Когато няколко ритъма звучат едновременно получаваме полиритмия.

5. Хармония

Какво представлява хармонията в музиката?
Терминът „хармония“ в музиката води началото си от Древна Гърция. Преводът означава „свръзка, стройност, съразмерност“. С него се е означавал определени отношения между тоновете. По онова време музиката е била едногласна, което означава, че хармония се е отнасяла за мелодични интервали. Това понятие се изменя с развитие на многогласието. Трябва да споменем името на Жан-Филип Рамо, който през 1722 година публикува „Трактат за хармонията“.

Има различни определения за хармонията.

Например – „съчетаване на тоновете в съзвучие по вертикал и система за свързване на тези съзвучия едно с друго“. Или това на Парашкев Хаджиев – „Хармонията е наука за строежа, значението и взаимоотношенията на акордите“. Благодарение на хармонията можем да разберем:

  • Дали имаме едноглас или многогласното звучене;
  • Да направим разлика между различни видове двуглас, като антифонен (с отпяване), исо (лежащ), паралелен, раздвижен, канон;
  • полифонична и хармонична звучност;
  • акорди.

За нас, като ученици можем да кажем, че хармонията е едновременното звучене на тонове. Средство на хармонията е акорда. Няма да говорим подробно за акорди, само ще кажем, че можем да открием разлика между класическата и модерната хармония.

6. Заключение

В края на този урок, можем ли да отговорим на въпроса „какво е музика?“ Дали музиката не е организирани звуци? Оставете коментар с вашето мнение! С този образователен урок се надяваме да сте разбрали важните елементи на музиката.
Ние сме „Параджиите“.

10. Източници:

Книга за музиката – издателство Музика, 1980
studionotesonline.com
Елементарна теория на музиката – Парашкев Хаджиев, 1980
Справочник по музика на ученика – Цанко Колев, Елена Стоянова, 1976
Музикален терминологичен речник – Светослав Четриков, 1979
Музикалноизразните средства като област на компетентност – Мартин Иванов
Музикалната терминология в общообразователната подготовка – предизвикателство пред компетентността на учителя по музика – Теодор Димитров

Елементи на музиката – мелодия, хармония, ритъм