Споделете в
5/5 - (5 votes)

Български композитори класици – видеопроект

В учебната програма за шести клас се изучават българските композитори класици. Заложени са 4 урока, разпределени в 2 за нови знания, един за наблюдение и един за проект.
За проекта учениците трябва да се разделят по екипи, да намерят, обменят и систематизират информация за българските композитори класици. От събраните материали трябва да направят презентация, като включат подходящи творби, които са включени в учебния материал и да представят презентацията пред останалите ученици.

Последният етап е самооценяване по зададени критерии като:
  • аргументиране на съдържанието
  • обем и пълнота на презентацията, подготовка за представянето й пред класа
  • коректност в използваната информация
  • творчество и оригиналност на решенията
  • други

По схемата за самооценка, учениците могат да се оценят сами и да разберат как са се справили със задачата.

Предложих на 6д клас да направим нещо повече

– да реализираме телевизионно предаване за българските композитори класици, като класът се раздели по екипи и всеки екип да намери информация за определен композитор. Всеки екип трябваше да предостави данни за композитор класик като биография, творчество, звуков материал.
Събраните материали трябваше да са в текстов файл, с който водещите трябваше да бъдат запознати преди заснемане на филма. Шрифтът трябваше да е достатъчно голям, за да може да бъде показан на телевизор, от където да бъде прочетен. Имаше ученик , чиято функция беше да скролира текста, за да имаме импровизирано Ауто Кю.

В часа по музика разположихме местата на водещите и снимахме с 3 телефона, за да имаме различни ъгли. За съжаление, не разполагахме с достатъчно голям бекграунд, достатъчно триподи и това може да се види на част от кадрите. Крайният резултат може да се види от видеото. Учениците се справиха отлично, като се има предвид фактът, че това им е първото телевизионно предаване. Един голям успех за целия клас.

 

 

 

Български композитори класици