Зографът Захарий - опера от Марин Големинов

goleminov Zahari_Zograf