ТРИСТАН И ИЗОЛДА - Опера в три действия: Рихард Вагнер

tristan Isolde