СОМНАМБУЛА - Опера в две действия (четири картини) - опера от Белини

somnamula