РИГОЛЕТО - Опера в четири действия от Верди

rigoletto