Коронацията на Попея - опера от Монтеверди

Claudio_Monteverdi_Poppea