НОРМА - Лирична трагедия в две действия (четири картини) от Белини

bellini-vincenzo-norma