ЛОЕНГРИН - Голяма романтична опера в три действия (четири картини) - Рихард Вагнер

lohengtin