Испански час - опера от Морис Равел

spanishshourRavel