Любовен еликсир - опера от Гаетано Доницети

liboven eliskir