Хитър Петър - опера от Веселин Стоянов

hitarpetar