Вълшебният стрелец- опера от Карл Мария фон Вебер

Вълшебният стрелец Вебер