“„Въведение и ръченица“ – автор и изпълнение Васко Абаджиев, съпровод на пиано Панчо Владигеров, запис „Златен фонд” на БНР:” от Васил Абаджиев. Издаден: 1955. Жанр: Класика.

„Въведение и ръченица“ – автор и изпълнение Васко Абаджиев, съпровод на пиано Панчо Владигеров, запис „Златен фонд” на БНР: