Споделете в
5/5 - (63 votes)

Туба – устройство, звукоизвличане, жанрове

Образователен урок за музикалния инструмент туба, представен от Красимир Стефанов.

Здравейте! Казвам се Красимир Стефанов и съм професионален музикант от Велико Търново.
В този епизод ще ви запозная с инструмента туба или както се нарича – бас.
Този инструмент е сравнително нов като произход. Трябва да се знае, че трите основни стълба в музиката са – БАС, РИТЪМ и МЕЛОДИЯ.
Ако липсва някое от тях, музиката няма да е пълна. Затова – когато има ритъм, имаме мелодия и бас, който служи като основа, тогава се получава истинската музика.

Басовият инструментът туба

е създаден, за да свири/възпроизвежда ниските тонове в оркестъра. Тубата е най-ниско басово звучащ, духов инструмент в оркестъра. Той се използва в почти всички оркестри – симфонични, оперни, духови, джаз, народни.

Произлиза от старинния инструмент серпент. В сегашния си вид е изобретен от двама германски майстори – Wieprecht и Moritz през 1835 година. Устройството на този голям меден духов инструмент не е много сложно. Тубата представлява една тръба, която започва с тясна част и чрез много навивки и разширявания излиза най-горе в този голям корпус или фуния.

Възпроизвеждането на звука става чрез устните,

които се полагат върху тази част – мундщук. Това е звукът, когато мундщукът не е вкаран в инструмента. Това става когато устните трептят в тази медна чашка (мундщукът) и тя предава звука по тази тръба, която го усилва. Тоновете могат да се променят чрез тези вентили, като всеки един от тях, след натискане, прекарва звука по различни пътища. Първият вентил прекарва звука през тази тръбичка. Тази тръбичка определя неговата височина. Когато натиснем вторият вентил, звукът минава през тази, по-малката тръбичка. Когато натиснем следващият, звукът минава през по-дълга тръбичка. Това означава, че тонът звучи по-ниско.
Комбинацията от натискането на всичките вентили създава точната височина на тоновете. Най-накрая звукът минава по тези серпентини, за да излезе от фунията, достатъчно усилен. Тубата е много мощен инструмент. Той е най-силният инструмент в духовия оркестър.

Въпрос: Защо има четвърта клапа?

Отговор: Поради същата причина – височината на тона. Четвъртата клапа събира всички останали.
Първият вентил променя с един тон, втората с половин тон, третата с тон и половина, а четвъртата с два тона.
Медният духов инструмент туба се използва за извличане на ниските басови партии в оркестъра. Има три разновидности туба по големина – най-голяма е контрабасова, следва басова като тази тук, Имаме и една по-малка туба, наречена еф туба, с която се свирят по-високи партии в баса. Композиторите използват звука на тубата, за да имитират големи животни – слон, мечка….

История

Тубата е много разпространена в началото на XX век в Америка. След междусъюзническата война остават много инструменти от военните оркестри, които са разпродадени на безценица на бедните части от афро-американското население. Те започват да свирят своята музика – госпъл, появява се ранния джаз. Най-разпространен е диксилендът – стил в джаза, появил се в Ню Орлеанс. Тубата се използва много и е основен инструмент в диксиленда. Ще ви изсвиря една тема от този стил – диксиленд.

Надявам се, че ви беше приятно! Аз бях Красимир Стефанов – професионален музикант от Велико Търново.

Краси, благодаря ти за чудесната презентация! Добрин Пелтеков

ТУБА – епизод от поредицата “Музикални инструменти”, представен от Красимир Стефанов.

Един филм на Добрин Пелтеков (Даскалът по музика), учител по музика в ОУ “Св. Патриарх Евтимий” В. Търново.
Части от филма или целият филм могат да бъдат използвани с образователна цел.
Creative Commons 4.0
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-NC-SA 4.0)

Красимир Стефанов

свири в оркестъра на МДТ “Константин Кисимов” Велико Търново, Биг Бенд/духов оркестър към община Велико Търново, Роял Дикси Бенд Велико Търново. Свирил е и с много известни български музиканти.

август 2018 Велико Търново

Туба – устройство, звукоизвличане, жанрове