Споделете в
Оценете
#даскалътпомузика #историянамузиката #музикалнифакти #натозиденвмузиката

Дата/Време
Дата(и) - 29/07/2024
0:00

Категории


Роберт ШуманНа 29 юли 1856 г., на 46-годишна възраст умира Роберт Шуман.

Роберт Шуман се нарежда сред ярките представители на музикалния роман­тизъм на XIX в.

Стасов определя Роберт Шуман като един от гениалните наследници на Мо­цартБетховенВебер и Шуберт и от най-значителните немски прогресивни музи­кално-обществени дейци.

Вдъхновен лирик, сложен и многообразен мислител, личност с будна граждан­ска съвест и със склонност към поетична мечтателност, Роберт Шуман отразява в изкус­твото си противоречията на романтичната епоха много по-силно и ярко, отколкото неговите съвременници. Той задълбочава извънредно много лирико-психологичното начало в музиката, разширява романтичното изкуство на реалистична основа.

Силата на Шумановото творчество и неговата ярка самобитност налагат съ­временниците му да установят термина „шуманизъм“ като определение за стил в музиката.

Роберт Шуман – биография.

Роберт Шуман – кончина