Споделете в
Оценете
#даскалътпомузика #историянамузиката #музикалнифакти #натозиденвмузиката

Дата/Време
Дата(и) - 21/06/2024
Цял ден

Категории


21 юни 1868 г. в Мюнхен

Премиера на операта “Нюрнбергските майстори певци” от Вагнер.

ИСТОРИЯ НА ТВОРБАТА
Вагнер е завладян от идеята да напише „Нюрнбергските майстори-певци“, още докато работи над „Танхойзер“. За основа на операта той иска да постави пак певческо състезание, но вече не на рицарите-певци, наричани „минезингери“ (както е в „Танхойзер“) а на майсторите-занаятчии — на „майстерзингерите“. Докато е събирал материали за оперите си, Вагнер често се е сблъсквал с името на Ханс Сакс — обущар и поет от Нюрнберг, живял от 1494 до 1576 г. и през 1555 г. избран за председател на цеха на майсторите-певци [Ханс Сакс е автор на много поеми и стихове. Някои от тях са на теми, които Вагнер използува в творчеството си — например за „Зигфрид“ и за „Тристан и Изолда“.]. Това дава основание на Вагнер да включи обущаря като главно действуващо лице в новата си музикално-сценична творба. За либрето на „Нюрнбергските майстори-певци“ композиторът използува различни източници, като „Книга за изкуството на майстерзингерите“ от Вагензайл, драмата на Дайнхардщайн „Ханс Сакс“, новелата на Е. Т. А. Хофман „Майстор Мартин бъчварят и неговият калфа“, либретото на операта „Ханс Сакс“ от Лорцинг и др.

Още за операта “Нюрнбергските майстори певци” от Вагнер

Премиера “Нюрнбергските майстори певци” от Вагнер.