Споделете в
5/5 - (1 vote)
#даскалътпомузика #историянамузиката #музикалнифакти #натозиденвмузиката

Дата/Време
Дата(и) - 27/10/2022
0:00

Категории


Николо ПаганиниНиколо Паганини е роден на 27.10.1782 г. в Генуа, в семейство на дребен тър­говец.

За всички любители на музиката името на Николо Паганини е най-яркият синоним на цигулкова виртуозност. Едва ли някой друг цигулар би могъл да извлече от ин­струмента повече от онова, което той е постигнал. Гениален изпълнител и вдъх­новен импровизатор, той решава по съвършен начин всички проблеми в цигулковото изпълнителско изкуство. Магнетическото му въздействие върху публиката се дължи не само на ненадминатата, нечовешка техника и вълшебната звучност на неговия тон, на неповторимото му импровизиране, но и на приказното майстор­ство на звукоподражанието, способно да възпроизведе едва ли не целия звуков свят – от тембрите на човешкия глас и на всички музикални инструменти до ро­мона на потока и шумоленето на листата…

Неговите съвременници му приписват 17 епитета, между които:

„Богът на цигулката“, „Вълшебникът на цигулката“, „Дяловският цигулар“, „Най-великият цигулар на света“, „Един от тримата най-велики на епохата – Наполеон Росини, Паганини“ и други.

Николо Паганини е един от основоположниците и ярките представители на романтич­ния

изпълнителски и композиторски стил, оказал влияние дори върху музиканти като Лист, Берлиоз, Шопен, Шуман. Неговите цигулкови творби, наситени с из­пълнителски проблеми, са между най-красивите произведения в световната цигулкова литература (На Паганини принадлежат и около 200 виртуозни пиеси за китара.).

Неговият изумителен артистичен гений е неотделим от цялостния облик на ед­на обаятелна, покоряваща личност, която израства в сурово, безрадостно дет­ство, прекарва целия си живот в титаничен труд, съчувства на революционните идеи, търпи преследванията на католишкия йезуитски орден… Личност, чийто път е непрестанно движение, която не знае покой дори след смъртта си – 57 годи­ни костите му са пренасяни от скривалище в скривалище.. .(Интересният и богат дори с легенди живот на Паганини е причина за по-големия обем на очерка).

Подробно за Паганини.

Николо Паганини – рожден ден