Споделете в
Оценете
#даскалътпомузика #историянамузиката #музикалнифакти #натозиденвмузиката

Дата/Време
Дата(и) - 28/07/2024
0:00

Категории


VivaldiАнтонио Вивалди умира от астма във Виена на 28 юли 1741 г. на 63-годишна възраст.

Приносът на Вивалди в италианското цигулково изкуство от XVIII в. се за-ключава в утвърдения от него нов, т. нар. „ломбардски“ изпълнителски маниер. Голяма е историческата му заслуга и като композитор. Написал е 554 инструментални творби, от които 75 сонати за два солови инструмента, триа-сонати, около 460 концерта за различни инструменти и състави, солови концерти за цигулка, концерти за 2 и 3 цигулки, голям брой цикли от кончерто гросо, опери, оратории, кантати, мотети, 40 големи вокално-инструментални творби на църковната музика и други.

Още за Вивалди

Антонио Вивалди – кончина