Споделете в
5/5 - (3 votes)

Учениците от 5в и 5а клас на ОУ “Св. Патриарх Евтимий” посетиха регионална дирекция Пожарна и Аварийна безопасност Велико Търново (Пожарната).

На 25.октомври 2017 година учениците от 5в клас с класен ръководител Добрин Пелтеков посетиха Пожарната във Велико Търново. Това беше планирано посещение по разпределение на часовете в Час на класа. Учениците се запознаха с устройството на автомобил от пожарна и аварийна безпостност, беше им показана екипировка, защищаващ пожарникарите в борбата с пожари, кислородна бутилка, комуникационни средства и други. В края на демонстрацията учениците контролираха, с помощта на квалифициран персонал, водна струя.

Благодарим на Регионална Дирекция Пожарна и Аварийна Безопастност Велико Търново за отделеното време, внимание и предаване на знания.

Снимки от посещението:

Посещение в РД ПБЗН Велико Търново
Отбелязана с: