Споделете в
5/5 - (3 votes)

Образователният концерт на Професионален Фолклорен Ансамбъл “Искра” беше организиран съвместно с читалище “Искра” и ОУ “Св. Патриарх Евтимий”.

Учениците от прогимназиален етап на обучение имаха възможност да се запознаят с фолклорните области на България, с различните видове носии, музикални инструменти – гъдулка, гайда, кавал, тамбура и тъпан.
След представянето, учениците станаха свидетели на един прекрасен спектакъл, изпълнен с много танци, песни и инструментални пиеси, представени по един професионален начин от фолклорния състав.

Концертът беше безплатен за ученици и родители и бяха поканени ученици от други училища. Секретарката на читалище “Искра” изрази благодарност към Добрин Пелтеков, който успя да планира, агитира и организира учениците за посещението на образователния концерт.

Той се състая – Понеделник, 19 ноември 2018 година от 18:15 часа в читалище “Искра” Велико Търново.

Видео от концерта:

Снимки от концерта:

Образователен концерт на ПФА Искра