Споделете в
5/5 - (71 votes)
Добрин Пелтеков Даскалът по музикаАз съм Добрин Пелтеков и обичам музиката.

От седемгодишен свиря на различни музикални инструменти. Започнах с акордеон, след което преминах на кларинет. С този инструмент завърших Средно Музикално Училище “Христина Морфова” в родния си град Стара Загора.

След военна служба бях една година учител по музика в СУ “Христо Ботев” гр. Павел баня 1-11 клас. Създадох рок група в училище, чийто репертоар бяха българските хитове. През 1989 година бях приет във ВМПИ гр. Пловдив (сега АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев”), но прекъснах, защото исках да пътувам и обикалям Европа с група.

Завърнах се в България през декември 2003 година.

През 2017 година завърших бакалавър с отличен “Педагогика на обучението по музика” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Две години по-късно имах завършени две магистратури –  “Ръководство и мениджмънт на музикални състави” и “Управление на образованието”. На 15.09.2023 година защитих ОНС “Доктор” с дисертационен труд на тема “Формиране на музикални и дигитални компетентности при ученици от прогимназиален етап чрез музикална училищна телевизия”.

Харесвам да експериментирам, да изненадвам учениците като ги провокирам и събуждам тяхното любопитство, Всеки урок е импровизация, която се стреми да предизвика в учениците:

 • Критично мислене;
 • Креативност;
 • Комуникация;
 • Сътрудничество и работа в екип;
 • Решаване на проблеми;
 • Вземане на решения.

като тези качества биват използвани в създадените от тях проекти.

Обичам да карам моторите си, свободата, своята работа – учител по музика. За дейността и професионалното ми израстване, можете да прочетете в следващите линкове.

Съдържание:

 1. CV
 2. Философия на преподаване
 3. Отговорности на учителя/учебна програма
 4. Методи на преподаване
 5. Методически материали
 6. Бъдещи планове
 7. Самонаблюдение
 8. Приложение: сертификати, грамоти, благодарствени писма. Дейности, развиващи компетентностите на учениците, документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения, материали, представящи постиженията на педагогическия специалист.
  – дейности 2015 – 2018
  – дейности 2018 – 2019
  – дейности 2019 – 2020
  – дейности 2020 – 2021
  – дейности 2021 – 2022
  – дейнсоти 2022 – 2023
 9. Обратна връзка

Забележка: По наредба №15 от 22.07.2019, чл. 68, портфолиото се актуализира в началото на всяка учебна година, като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на документи и други материали.